2018 års verksamhetsberättelse Skriv ut E-postadress
2019-04-09 16:09

verk2018

2018 var åter ett mycket aktivt år för sällskapet. Klicka för verksamhetsberättelsen och läs om alla våra aktiviteter! Allt ifrån barn- och gymnasistprojekt till högkvalitativa föredrag – och allt där emellan!