30 jan: Astrogeobiologi! Skriv ut E-postadress
2014-01-21 13:58

   

  Torsdag 30 januari kl 19.00

ASTRONOMISKT PERSPEKTIV PÅ JORDENS HISTORIA

  

nedslag

 

ASTRONOMISKA SÄLLSKAPET TYCHO BRAHE

inbjuder medlemmar och alla intresserade till medlemsmöte nr 399. Fritt inträde.

 

Kvällens gäst professor Birger Schmitz från Lunds universitet berättar om forskningen inom det nya området astrogeobiologi. Vid undersökning av nerfallna meteoriter kan man utröna hur solsystemets historia är relaterad till livets historia på jorden.

I meteoriter finns ett mineral, spinel, som är resistent mot olika syror. Genom att lösa upp mycket stora prover av långsamt avsatta djuphavssediment från olika perioder i jordens historia, kan mineraler utvinnas. Utifrån dessa kan man koppla meteoritnedslag till olika händelser i solsystemets historia och även relatera dem till livets utveckling på jorden.

 

Tid: Torsdag 30 januari kl. 19.00
Plats: Hörsalen, Tekniska museet, Malmö. Teknikens och Sjöfartens hus, Malmöhusvägen (Malmö busslinjer 3 och 32). Ingång till hörsalen på husets västra kortsida.

 

 

PROGRAM


1. Föreningsnytt


2. Astronomiskt nytt. Bengt Rosengren ger oss en rapport.


3. Astronomiskt modellbygge. Peter Larsson berättar om sina modellbyggen av bl.a. observatoriet i Oxie.


4. Paus med kaffe, te, läsk och tilltugg


5. Kvällens huvudföredrag: Hur 50 ton sten och 100 000 liter saltsyra kan ge ett astronomiskt perspektiv på livets och jordens historia. Birger Schmitz berättar om forskningen vid det nyligen invigda astrogeobiologiska laboratoriet på Medicon Village i Lund. I det specialdesignade laboratoriet är det för första gången möjligt att rekonstruera vilka olika typer av meteoriter och mikrometeoriter som fallit på jorden under dess historia.