Möten 2017 Skriv ut E-postadress
2016-12-31 17:31

Sällskapets månadsmöten för våren 2017. Mötena är uppdelade i två hälfter där första delen innehåller kortare punkter av informativt slag. Efter en paus vidtar därefter huvudföredraget. Alla möten är öppna för allmänheten. Mera information kommer efterhand på hemsidan.

 

Datum        

Huvudföredrag

Plats

26 jan Henrik Hartman: Eta Carinae - en spektakulär stjärna och ett unikt fysiklaboratorium

Tekniska museet
23 feb Under planering
Tekniska museet
30 mar
Årsmöte Tycho Brahe-observatoriet
27 apr
Under planering Tekniska museet

 

Ute på Tycho Brahe-observatoriet arrangeras amatörastronomikvällar och klubbkvällar och solgruppen träffas vid ett antal tillfällen. För närmare information se Tycho Brahe-observatoriets egen hemsida, speciellt kalendern.