Möten 2015 Skriv ut E-postadress
2013-12-31 17:31

Sällskapets huvudmöten för 2015. Mötena är uppdelade i två hälfter där första delen innehåller kortare punkter av informativt slag. Efter en paus vidtar därefter huvudföredraget. Alla möten är öppna för allmänheten. Mera information kommer efterhand på hemsidan.

Datum        

Huvudföredrag

Plats

     

29 jan

IRF-forskaren Gabriella Stenberg-Wieser om Rosetta

Tekniska museet

26 feb

Martina Johansson on MarsOne-projektet
Tekniska museet

26 mars

Årsmöte. Tema: Orionnebulosan.
TBO, Oxie
23 april Karl Wahlberg Jansson on planetbildning
Lundmarksalen, Astronomihuset, Lund
27 aug Anders Nyholm om supernovaforskning
Tekniska museet
24 sept Under planering  
29 okt Under planering  
3 dec Under planering  
     
     

Ute på Tycho Brahe-observatoriet träffas teleskopgruppen och solgruppen ett antal tillfällen, för närmare information se Tycho Brahe-observatoriets egen hemsida, speciellt kalendern.