Möten 2017 Skriv ut E-postadress
2016-12-31 17:31

Sällskapets månadsmöten för 2017. Mötena är uppdelade i två hälfter där första delen innehåller kortare punkter av informativt slag. Efter en paus vidtar därefter huvudföredraget. Alla möten är öppna för allmänheten. Mera information kommer efterhand på hemsidan.

 

Datum        

Huvudföredrag

Plats

26 jan Henrik Hartman: Eta Carinae - en spektakulär stjärna och ett unikt fysiklaboratorium
Tekniska museet
23 feb Docent Yvonne Becherini: Högenergetisk gammaastronomi
Tekniska museet
30 mar
Årsmöte. Lars-Åke Truedsson: Solen och klimatet
Tycho Brahe-observatoriet
27 apr
Marko Pekkola & Emma Bruus: Finsk amatörastronomi
Tekniska museet
31 aug B Stenholm och I Lundström: Wolf-Rayetstjärnor 150 år Tekniska museet
28 sep Under planering Tekniska museet
26 okt Jubileum, ASTB 80 år - Rymdkonsert, mm Allhelgonakyrkan Lund
30 nov el. 7 dec Under planering Tekniska museet
     

 

Ute på Tycho Brahe-observatoriet arrangeras amatörastronomikvällar och klubbkvällar och solgruppen träffas vid ett antal tillfällen. För närmare information se Tycho Brahe-observatoriets egen hemsida, speciellt kalendern.