Möten 2019 Skriv ut E-postadress
2016-12-31 17:31

Sällskapets månadsmöten för våren 2019. Mötena är uppdelade i två hälfter där första delen innehåller kortare punkter av informativt slag. Efter en paus vidtar därefter huvudföredraget. Alla möten är öppna för allmänheten. Förutom månadsmöten planeras successivt ett antal andra mötesaktiviteter. Se våra hemsidor (astb.se och tbobs.se) och nyhetsbrev för mer information.

 

Datum        

Huvudföredrag

Plats

31 jan   Tekniska museet
28 feb
   
28 mar
Årsmöte.
Tycho Brahe-observatoriet
25 apr
  Astronomihuset, Lund

 

Ute på Tycho Brahe-observatoriet arrangeras amatörastronomikvällar och klubbkvällar och solgruppen träffas vid ett antal tillfällen. För närmare information se Tycho Brahe-observatoriets egen hemsida, speciellt kalendern.