Möten 2012 Skriv ut E-postadress
2012-01-12 17:21

Sällskapets huvudmöten för 2012. Mötena är uppdelade i två hälfter där första delen innehåller kortare punkter av informativt slag. Efter en paus vidtar därefter huvudföredraget. Alla möten är öppna för allmänheten. Mera information kommer efterhand på hemsidan.

 

Datum

Huvudföredrag

Plats

26 jan

"Mörk materia: Från universum till partikelfysik", prof Torbjörn Sjöstrand, Lund

Tekniska muséet, Malmö

23 feb

"Kartläggning av Vintergatan med Gaia", doc David Hobbs, Lund

LTH Science Center, Vattenhallen, Lund

22 mars

Årsmöte. Föredrag om astronauten Bonnie Dunbar, Anna Árnadóttir

Tycho Brahe-observatoriet, Oxie

26 april

ASTB 75 år: Jubileumsmöte. "Svensk amatörastronomi", Gustav Holmberg, Johan Kärnfält

Odd Fellow-ordens lokal, Lund

30 aug

"Liv i universum - en konklusion", mikrobiolog Leif Petersson

Tycho Brahe-observatoriet, Oxie

27 sept

"Low Frequency Array (LOFAR) - en ny era för radioastronomin", prof Hans Olofsson, Onsala rymdobservatorium

Ej fastlagt

1 nov

"Strindberg och astronomin", Ulf R Johansson

Lunds Stadsbibliotek

6 dec

Om planetbildning, Anders Johansen, Lunds Observatorium

Tekniska muséet, Malmö

 

Ute på Tycho Brahe-observatoriet träffas teleskopgruppen och solgruppen ett antal tillfällen, för närmare information se Tycho Brahe-observatoriets egen hemsida, speciellt kalendern.

5 sept startar sällskapet en ny verksamhet, "Pub Brahe", där medlemmar kan träffas under informella former.