kallelse-logo2016

Möte torsdag 25 januari kl 19.00

 

 Tusenfalt skarpare än Hubble

ASTRONOMISKA SÄLLSKAPET TYCHO BRAHE inbjuder medlemmar
och alla andra intresserade till månadsmöte nr 431. Fritt inträde.

 

Många framsteg inom astronomin kommer från skarpare bilder. Men ännu kan man knappast se detaljer på stjärnytor. För detta krävs teleskop som kopplas ihop över kilometerlånga avstånd.

Problem med jordatmosfärens turbulens kringgås genom en speciell teknik, där man parvis kopplar ihop teleskop med datorteknik och elektroniska sig­naler. Lämpliga teleskop håller just på att upp­föras i Chile och på Kanarieöarna och kommer att möjlig­göra en bildskärpa bortåt tusen gånger bättre än Hubble­teleskopet!

Vi har bjudit in professor Dainis Dravins, ledande expert på området (och mångårig medlem i säll­skapet!) att berätta om den kommande revolutionen.

Tid: Torsdag 25 januari kl 19.00

Plats: Hörsalen, Tekniska museet, Malmö. Teknikens och Sjöfartens hus, Malmöhusvägen (Malmö busslinjer 3 och 7, "Tekniska museet"). Ingång på husets västra kortsida, skyltad  SKÅNSKA INGENJÖRS­KLUBBEN.


PROGRAM


1.  Föreningsnytt.

2.  Astronomiska nyheter. Ulf R Johansson ger oss det senaste.

3.  Kortvideo. NASA:s fantastiska 3D-simulering av Orionnebulosan.

4.  Visuella simuleringar. Tomas Diez och Olle Frykstam demonstrerar rymdsimulatorprogram­met ”Universe Sandbox”.

       Paus med kaffe, te, läsk och tilltugg   

5. Kvällens huvudföredrag: ”Tusenfalt skarpare än Hubble – att koppla ihop teleskop för att se stjärn­ytor." Av Dainis Dravins, professor emeritus
vid Lunds observatorium.

Sprid gärna informationen om mötet genom att skriva ut den bifogade  PDF-versionen av kallelsen och sätt upp på lämpliga platser. Ni som har Facebook, länka gärna till vår hemsida.

 

 Läs mer om oss  på www.astb.se  -  www.tbobs.se - CassiopeiabloggenFacebook