eric2Till zoommötet den 25 feb bjöd vi in doktorand Eric Andersson att berätta om skenande stjärnor. 

Stjärnor föds nästan alltid tillsammans och påverkar ibland varandra så att någon stjärna våldsamt kastas iväg. Sådana s k skenstjärnor har konsekvenser för hur Vintergatan har utvecklats. Vi fick också en intervju med nya redaktören för "Populär Astronomi", Katrin Ros, samt höra senaste nytt om marssonder och annan rymdfart.