Sällskapets månadsmöten för 2020. Mötena är uppdelade i två hälfter där första delen innehåller kortare punkter av informativt slag. Efter en paus vidtar därefter huvudföredraget. Alla möten är öppna för allmänheten. Förutom månadsmöten planeras dessutom ett antal andra mötesaktiviteter. Se våra hemsidor (astb.se och tbobs.se) och nyhetsbrev för mer information. Denna sida uppdateras successivt.

 

Datum

Huvudföredrag

Plats

30 jan Hur många gånger kan en stjärna dö?​, Anders Nyholm, Stockholms observatorium Meddelas senare
27 feb Ej fastställt Meddelas senare
26 mars Årsmöte Tycho Brahe-observatoriet, Malmö
23 april Ej fastställt Ej faställt
27 aug (prel) Ej fastställt Ej fastställt
24 sept (prel) Ej fastställt Ej fastställt
29 okt (prel) Ej fastställt Ej fastställt
3 dec (prel) Ej fastställt Ej fastställt

 

Ute på Tycho Brahe-observatoriet arrangeras amatörastronomikvällar och klubbkvällar och solgruppen träffas vid ett antal tillfällen. För närmare information se Tycho Brahe-observatoriets egen hemsida, speciellt kalendern.