Sällskapets månadsmöten för  2019. Mötena är uppdelade i två hälfter där första delen innehåller kortare punkter av informativt slag. Efter en paus vidtar därefter huvudföredraget. Alla möten är öppna för allmänheten. Förutom månadsmöten planeras successivt ett antal andra mötesaktiviteter. Se våra hemsidor (astb.se och tbobs.se) och nyhetsbrev för mer information.

 

Datum

Huvudföredrag

Plats

31 jan Vintergatans födelse​, Oscar Agertz, Lunds observatorium Tekniska museet, Malmö
28 feb Från stoft och is till exoplaneter, Maria Roos, Lunds observatorium Astronomihuset, Lund
28 mars Årsmöte, SAS: 100 års historia, Ulf R Johansson, Malmö Tycho Brahe-observatoriet, Malmö
2 maj Mot ljusare tider: Ljusföroreningar i perspektiv, Urban Eriksson, Kristianstad högskola  Astronomihuset, Lund
29 aug Ej fastställt  Ej fastställt
3 okt Ej fastställt  Ej fastställt
7 nov Ej fastställt  Ej fastställt
5 dec Ej fastställt  Ej fastställt

 

Ute på Tycho Brahe-observatoriet arrangeras amatörastronomikvällar och klubbkvällar och solgruppen träffas vid ett antal tillfällen. För närmare information se Tycho Brahe-observatoriets egen hemsida, speciellt kalendern.