urb2Urban Eriksson är den ende i landet som disputerat på hur man lär ut astronomi. Han har flera internationella didaktiska projekt på gång. I Sverige leder han för närvarande "Stjärnförsöket", ett sätt att med enkla medel få skolungdom att hjälpa till att kartlägga natt­himlens kvalitet över hela landet.  

 

Plats: Astronomihuset i Lund
Tid: 2 maj kl 19.00