Mikael Lerner
, forskare verksam vid Chalmers i Göteborg, berättade på decembermötet om det gigantiska teleskopet konstruerat i en naturlig dalsänka i Puerto Rico. Teleskopet används både för traditionell radioastronomi, sökandet efter utomjordiska signaler (SETI) och som dramatisk miljö i spektakulära filmer, t ex James Bond i GoldenEye.

 

 

 

  

 

 

Mikael Lerner, som själv arbetat i flera år vid Arecibo-teleskopet, gav oss en inträngande och spännande redogörelse för den gigantiska konstruktionen. Teleskopet, som började byggas 1960, är världens största fokuserande radioteleskop.

Mikael visade hisnande bilder och berättade om de olika forskningsområdena som teleskopet används för. Efteråt vidtog en livlig diskussion med många frågor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

T.v: En interiör från radioteleskopet. T.h: Mikael Lerner i samspråk med intresserade medlemmar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På mötet fick vi i övrigt höra Peter Hemborg entusiastiskt återge sina erfarenheter med att berätta om astronomi för barn och Klas Hyltén-Cavallius, som visade spännande bilder från återöppnandet av Tycho Brahes grav i Prag.


Klas Hyltén-Cavallius