IMG 4955

Kvällens inleddes med sedvanliga föreningsnyheter varefter Bengt Rosengren gav oss den fantastistiska historien om rymdsonden Rosettas färd till komet Tjurjumov-Gerasimenko och efterföljande mjuklandning av den lilla Philae. Jon Saalbach redogjorde därefter för hur man kan låna ur vårt astronomibibliotek med över 800 böcker. Kjell Werner hade läst Max Tegmarks bok om vårt matematiska universum och rekommenderade den till alla. Sista punkt innan kaffepaus var utdelningen av vinnarpriset i vår särskilda QR-baserade tävling som arrangerades i samband med årets "Astronomins dag och natt". Det blev familjen Ljung som vann ett familjemedlemskap och unge Elliot med mamma Jenny tog emot medlemskort som vinnarbevis. 

 

Daniel Helsing, doktorand i litteraturvetenskap i Lund, forskar om utformningen av modern populärvetenskap och har därvid särskilt studerat TV-serien Cosmos från 1980.  Humanistisk-samhällsvetenskapliga studier av populärvetenskap berör ofta angränsande områden som idé- och lärdomshistoria, retorik, sociologi och medie- och kommunikationsvetenskap. Carl Sagan var en flitig forskare, författare och popularisator av vetenskap, men fick aldrig fullt erkännande som vetenskapsman, trots betydande insatser.

 

Hans serie Cosmos beräknas ha setts av över 500 miljoner människor i mer än 60 länder. Serien består av 13 avsnitt och är utformad som en resa i tid och rum med Sagans "ship of imagination".

 

Det blev ett mycket trevligt föredrag av Daniel som också blev glad åt vår lilla tackpresent.

 

Nedan lite bilder från mötet:

 

 

{imageshow sl=61 sc=18 /}