IMG 8351B

Kommer det att byggas ett särskilt Naturum kring vattentornet och observatoriet i Oxie? Käglinge egnahemsförening har lagt fram ett medborgarförslag i frågan, vilket presenterades av Per Ragnarsson.

 

Hur var solförmörkelsen i Indonesien? Sällskapet hade som vanligt representanter på plats och Erik Jophansson rapporterade. Och vad har hänt inom kosmologin sedan 1970-talet? Peter Hemborg har samlat tidningsklipp under många år. En del av dessa har han nu donerat till sällskapet och han presenterade innehållet.

 

Kvällen avslutades med några ögonfägnande videor med vacker musik, sammanställda av Peter Linde.

 

Huvudpunkten var dock sällskapets årsmöte. Den innehållsrika verksamhetsberättelsen presenterades av ordförande Peter Linde varefter skattmästare Karl Palm presenterade bokslutet. Revisor Hans Kronkvist läste upp den positiva revisionsberättelsen, varför sällskapet med acklamation beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Valberedarna Ulf R Johansson och Peter Hemborg presenterade ett genoma rbetat förslag till styrelse, som antogs av årsmötet. Jon Saalbach och Göran Iveberg avtackades med var sitt Tycho-diplom, "för betydande ideella insatser för föreningen och som ledamot i styrelsen". Nya medlemmar i styrelsen blev Mirja Markkula och Hampus Nilsson.  Mer info om styrelsen finns här.

 

 

{imageshow sl=72 sc=18 /}