mosaik

 

Årets sista möte den 3 december hade formen av ett litet virtuellt julbord med flera goda rätter. Vi fick smakprov på hur amatörastronomi  gjordes på 1970-talet och hur det kan göras idag. Vi hade som vanligt bjudit in experter som hjälpte oss att svara på hur Betelgeuse kan variera i ljusstyrka och hur det starka ljussken som observerades nyligen över Sverige kan förklaras.

Efter inledande föreningsangelägenheter, bl a beslut om medlemsavgifter för 2021, var det dags för Nils Ryde, astronom i Lund, intervjuad av Ulf R Johansson, att berätta om stjärnan Betelgeuses ljusvariationer. Eric Stempels, astronom i Uppsala, förestår ett meteorövervakningssystem i Sverige. Han berättade om hur det fungerade och gav dessutom senaste nytt om boliden som nyligen observerades över mellansverige. 

Denna gång blev det också en viss tonvikt på amatörastronomiska observationer. Bengt Rönde, tidigare ordförande i föreningen MARS och mycket aktiv amatörastronom då det begav sig, visade sina bästa astrobilder från anno dazumal (analoga!). Vår vice ordförande Tomas Diez gav sedan en motpol och berättade om hur man som amatör kan använda avancerade fjärrstyrda teleskop i Spanien och till exempel hitta asteroider med dem. 

 

Några bilder från Zoom-mötet: