top

Årets sista månadsmöte blev ett astrono­miskt julbord. Som huvudpunkter fick vi höra om Rymdnod Syd i Lund och vår egen astropedagog berättade om de tio åren med rymdungarna. URSA i Finland fyller 100 år  och det blev en live-intervju med dem. Samt förstås senaste rymdnytt. Dessutom som förrätt: auktion på fina astronomiböcker.

Mötet inleddes med att styrelsens förslag till medlemsavgift presenterades. Förslaget innebar oförändrade avgifter och godtogs enhälligt. 

Anders Bengtsson, affärsutvecklare i Lunds kommun, berättade via Zoom om Rymdnod Syd. Ambitionen är bl a att fungera som ett kompetens- och nätverksnav, i gränssnittet mellan rymdindustri, rymdmyndigheten, kommunen och de unika forskningsanläggningarna i Lund.

Efter vår tidigare ordförande Gunnar Larsson-Leanders bortgång fick sällskapet överta en del utvalda böcker. Dessa auktionerades nu ut i samband med mötet. Ulf R Johansson visade dessutom ett antal spännande tidningsurklipp från Gunnars arkiv.

URSA, det stora finska sällskapet med ca 17 000 medlemmar, fyllde 100 år och sekreterare Mirja Markkula intervjuade med anledning av detta Marko Pekkala, redaktör för den framgångsrika tidskriften "Tähdet ja avaruus".

Efter sedvanlig kaffepaus inleddes andra delen av mötet med att vår rymdexpert Tomas Diez rapporterade om det ryska försöket att skjuta ner en satellit.  

Vår astropedagog Peter Hemborg började sin anställning hos oss för 10 år sedan. I ett medryckande föredrag på plats berättade han om de många barn som sedan dess passerat genom spännande aktiviteter på Tycho Brahe-observatoriet. 

Hela mötet finns inspelat och tillgängligt på vår Youtubekanal. Dessutom kommer här några bilder: