Varför är solens korona mycket varmare än solens yta? Detta har varit ett mysterium som solfysikerna hittills gått bet på. Men Parker­sonden har passerat mycket nära solen och nu finns det nya data. Vi bjöd in sol­forskaren docent Henrik Lundstedt för att berätta och och förklara!

Vi fick också höra om Astronomisk Ungdom och om spännande observationer från Antarktis och Tycho Brahe-observatoriet!

 

Denna gång hölls mötet (fysiskt!) i den fina Lundmarksalen i Astronomihuset i Lund. Och trots en del tekniska missöden kunde också mötet hyfsat väl följas av medlemmarna via Zoom.  Det är dock inte alldeles enkelt att på ett tillfredställande kunna rikta fokus till två olika publiker samtidigt. I likhet med tidigare hybridmöten var deltagarna ganska jämt fördelade i rummet och på nätet, totalt nästan 50 st. Mötets hela dagordning finns här.

Under föreningsnytt fick vi nyheter om pågående gymnasieprojekt och vår sekreterare Mirja Markkula rapporterade att obskvällarna ute på Tycho Brahe-observatoriet nu återupptagit sin verksamhet. Till den första hade ett tiotal nya och kommande medlemmar besökt observatoriet.

Gymnasisterna Hilda Edström och Axel Pettersson gav sedan en jättefin rapport om sitt gymnasieprojekt utfört vid Tycho Brahe-observatoriet. De hade observerat asteroiderna Ceres och Kalliope. Den senare var utvald för att även ge möjligheten att via noggrann fotometri bestämma rotationstiden på den oregelbundna asteroiden. Tora Greve hade rest långt för att observera den totala solförmörkelsen synlig på Antarktis i fjor. Hon gav oss en livfull redogörelse för den spännande och strapatsrika resan.  

 

 

Gustav Delerin är förbundsordförande i Astronomisk Ungdom. Via Zoom gav han oss en fyllig bild av den framgångsrika organisationen.  Därefter var det dags för kvällens huvudföredrag  där vi hade bjudit in solforskaren docent Henrik Lundstedt för att sprida ljus över mysteriet med solkoronans höga temperatur och upphettning. Parkersonden har nu passerat nära solen och givit oss nya och unika data. Henrik berättade att upptäcken av s k switchbacks (snabba sicksack-ändringar av magnetfältets riktning) i koronan kan nu ge oss en förklaring till hur koronan hettas upp till en miljon grader. Switchbacks är också en viktig del i förståelsen av solvinden.

 

 

Hela mötet spelades in via Zoom och återfinns nu här på vår Youtubekanal.