binary comment

 

Till årets första månadsmöte bjöd vi in dr Colin Carlile, forskare vid Lunds observatorium och tidigare chef på ESS. Colin berättade om intensitetsinterferometri där målsättningen är att kunna skapa bilder med betydligt högre upplösning av stjärnor än vad som är möjligt med dagens teleskop. 

Vi fick också senaste nytt om den aktuella kometen och om de senaste rymduppskjutningarna. Dessutom en försmak av vår kommande satsning på Tycho Brahe-observatoriet. Hela mötet finns tillgängligt på Youtube.

På föreningsnytt rapporterade ordförande Peter Linde att gymnasistarbetena till sist hade kommit igång efter lång väntan på klart väder. En klar natt hade utnyttjats både till att studera öppna stjärnhopar och några supernovor i avlägsna galaxer. Därefter fick vi en presentation av vår stora nysatsning på utrustning på Tycho Brahe-observatoriet. Ett 16" Meadeteleskop med avancerat stativ och kringutrustning  var inköpta och kommer att sättas upp under våren.

Mirja Markkula berättade om den nya kometen och vi fick se några utmärkta bilder tagna av medlemmarna. Hans Hilderfors hade t o m upptagit ett spektrum där några av kometens beståndsdelar kunde identifieras. Tomas Diez tog tag i de senaste rymduppskjutningarna, bl a om det misslyckade försöket att med hjälp av en jumbojet sända iväg en satellit från Storbritannien. Han berättade också om en unik ockultation av en asteroid gjord av James Webb-teleskopet.

 

 

Kvällens huvudföredrag hölls sedan av Colin Carlile, forskare vid Lunds observatorium. På ett pedagogiskt sätt förde han oss in i mysteriet om intensitetsinterferometri. Med hjälp av att fånga in ljus med ljusinsamlare ursprungligen avsedda för studier av sk Cerenkovstrålning är målet att kunna uppnå en typ av bildinformation som skulle kunna ge en extremt hög upplösning, sådan att detaljerade studier av stjärnytor skulle kunna bli realistiska. Man utnyttjar därvid speciella kvantmekaniska egenskaper hos ljuset.

  

 

Det blev en trevlig avslutning där Colin fick besvara både lätta och svåra frågor.