header

Den intressantaste exoplanetupptäckten ligger ännu framför oss – att hitta någon planet som liknar jorden. Att hitta jord­lik­nande små planeter är svårt men nu obser­veras solen som om den vore en fjärran stjärna för att lära sig hur man ur dess ljus kan finna solsystemets planeter. Professor Dainis Dravins berättade om den avancerade forskningen kring detta. Mötet, som finns inspelat i sin helhet, var också sällskapets årsmöte.

Det blev ett traditionsenligt trevligt årsmöte på observatoriet den 21 mars. Salen var fylld med medlemmar och via nätet deltog ytterligare några. Programmet inleddes således med årsmötesförhandlingarna. Ordförande Peter Linde gav en fyllig bildserie med bilder från 2023 års verksamhetsberättelse. Den ekonomiska berättelsen gicks sedan igenom av kassören Adrianna Gilicka. Revisionen hade utförts av Tomas Wolf och Hans Kronkvist,. vilka rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen. Detta bifölls enhälligt av mötet. 

Valberedare Mats Hägg trädde sedan i aktion och la förslag till ordförande och delar av ny styrelse. Dessa bifölls enhälligt och gav följande resultat:

Peter Linde blev omvald som ordförande. Omvalda blev likaså Mirja Markkula, Karl Palm och Anders NIlsson. Nyvalda ledamöter blev Kim Iskov och Julia Vedder. Sedan tidigare finns Adrianna GilickaNils Ryde, Tomas Diez, Anna Jonasson och Kjell Westman, som har ett år kvar på sina mandatperioder. Den nuvarande styrelsen återfinns också här.

 

En tradition på årsmötet är att dela ut Tychopris till förtjänta medlemmar. Priset är ett hederspris och innebär ett fint diplom och sällskapets officiella uppskattning. Dessa gick till de två avgående styrelsemedlemmara Anders Hjelset och Ronnie Svensson och till Carina Hemborg som gjort stora insatser för barnverksamheten. Innan mötet tog paus fick vi också höra från en gymnasistgrupp från Kungsbacka hur de för sina gymnasieprojekt observerat öppna stjärnhopar med vårt fjärrstyrda teleskop.  

    

Efter en kaffepaus, där det också blev möjligt att ta en titt genom vårt nya teleskop, var det så dags för Dainis Dravins att berätta om den senaste utvecklingen inom tekniken för att försöka hitta exojordar. Det blev en svindlande och underhållande genomgång av de möjligheter som finns nu och vad man planerar för i framtiden. Astronomernas föemåga att ständigt pressa ut mer information ur de fåtaliga fotoner som når oss från exoplaneter är fascinerande. Samtidigt underlättas det genom allt större och alltmer avancerade instrument, både på marken och uppe i rymden. 

Hela sammanträdet spelades in och finns tillgängligt på vår Youtube kanal "Upptäck Universum".