Vad skulle hända med vårt tänkande i mötet med en annan främmande civilisation, med varelser av en helt annan miljö, biologi och kultur? Skulle det vara möjligt att kommunicera med dem och skulle vi förstå varandra? Om de kom hit, vad skulle hända då? Och om vi kommer till en främmande utomjordisk miljö, skulle vi förstå vad vi såg?


David Dunér
, docent i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet, diskuterade dessa spännande frågor vid sällskapets första höstmöte den 26 augusti.


Mötet hade lockat närmare 80 intresserade till hörsalen i Teknikens och Sjöfartens hus (Tekniska Muséet) i Malmö.

Inledningen av mötet bestod av ett antal kortare punkter. Tora Greve började med att visa bilder från några medlemmars resa till Påskön där de hade studerat en solförmörkelse.

Vi fick senaste nytt från Tycho Brahe-observatoriet av Niklas Henricsson och Arne L Ohlsson och Bengt Rosengren gav oss de senaste astronomiska nyheterna.

Peter Linde gav några korta intryck från ett besök i det underjordiska Dora-Mittelwerk, där Wernher von Brauns V2-raketer masstillverkades under 2:a världskriget.

David Dunér berättade om Drakes formel och belyste problemen runt att förstå någon vars sätt att kommunicera kan vara baserad på helt annorlunda miljö och erfarenheter.

Efter huvudföredraget blev det en livlig diskussion med många frågor.
Bl a diskuterades Voyager-rymdsondens s k "Golden Record", vilken innehåller information avsedd att för en annan civilisation beskriva mänskligheten.