lrardagarna 2013 c2För andra året i rad var sällskapet inbjudet till att ha ett informa-tionsbord under Lärardagarna i Lund 2013. Lärardagarna är en del av Lunds kommuns fortbildning av lärare på alla nivåer i kommunens skolor. Sällskapet stod i den imposanta hallen i Universitetshuset med ett informationsbord fyllt med skolinformation och vår egen astropedagog Peter Hemborg.

 

Mitt emot fanns registreringen, vilket gjorde att folk flödade förbi vårt informationsbord. Sällskapet stod på plats på Lärardagarna, som ett led i att nå ut till alla lärare, inom alla skolformer, och sprida information om vår skolverksamhet i synnerhet och om sällskapet och Tycho Brahe-observatoriet i allmänhet. Direktkontakten med lärare vid tillfällen som Lärardgarna 2013 är en av de viktigaste sätten för oss, att använda sig av, för att visa att vi finns och vad vi kan erbjuda!

Peter Hemborg