20230727 143806sm

Sällskapet medverkade på årets Hamn­festival i Limhamn 27-30 juli. Som vanligt ställde vi upp med våra två speciella solteleskop som ger oss möjlighet att visa upp spektakulära soleruptioner vid solens rand. Vädret varierade en del men det blev rikliga tillfällen för hundratals besökare att få en ny upplevelse genom att se solen på detta sätt. Ett drygt dussintal av våra medlemmar ställde upp under de fyra dagarna och guidade och berättade om sällskapet. Den nygjorda broschyren delades ut till intresserade och några antecknade sig också för medlemskap och rymdungeaktiviteter.