Sällskapet medverkade vid årets kulturnatt i Lund. I ett samarbete med Lunds Stadsbibliotek erbjöds ett astronomitema med bredd - från himmelsk körmusik till utomjordingar i science fiction. Dessemellan höll Peter Linde ett föredrag med titeln Var finns det liv i universum? Sällskapet informerade om sin verksamhet, visade sin nygjorda fotoutställning samt hade teleskop på plats. Vädret samarbetade och minst 200 personer tog chansen att se samma sak som Galileo gjorde 1609 - Jupiter med sina fyra månar!Peter Lindes föredrag åhördes av över 100 personer. Till vänster ses delar av sällskapets fotoutställning, producerad av Fredrik Silow.


Intresset var stort för att se Jupiter och många trängdes runt teleskopen. Våra medlemmar Hans Kronkvist, Karl Palm och Niklas Henricsson såg till att alla blev nöjda.