front

Jubileumsåret till ära gjorde sällskapet i år en extra höstflykt. Den gick till Onsala rymdobservatorium bl a för att beskåda det nya LOFAR-radioteleskopet. I samarbete med Hallands astronomiska sällskap blev vi närmare 30 personer som tog oss till Råö.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Färden dit gick med två inhyrda minibussar och väl på plats mötte vi HAS-deltagarna såväl som dagens värd och guide, Robert Cumming. Robert gav oss först en genomgång av verksamheten varefter det var dags för rundvandring. "Hårda hattar" gällde för 20 meters millimeterteleskopet som är inneslutet i en radom, som en jättelik golfboll.

 

Därefter förflyttade vi oss i det tämligen gråa vädret till besökscentret som innehåller en mycket fin utställning. Strax intill ligger 25 meter-teleskopet som är Onsalas första radioteleskop. Besöket avslutades med höjdpunkten, det nybyggda LOFAR-teleskopet. Det är en station i ett europeiskt nätverk av liknande stationer som allihopa kan fungera tillsammans som världens största radioteleskop. Skenbart enkelt till den mekaniska konstruktionen kan det oavbrutet registrera hela himlen samtidigt. Själva observationen utförs i valda riktningar med hjälp av sofistikerad mjukvara i superdatorer. 

 

 

 

{imageshow sl=33 sc=12 /}