IMG 8956

 

Den 8 juni gjordes årets vårutflykt med buss, denna gång till Ängelholms flygmuseum och Hallands Astronomiska Sällskap. Vi blev mycket väl mottagna på båda platserna. Vädret stod oss som vanligt bi och bidrog till en mycket trevlig dag.

 

Första anhalten var således Ängelholms flygmuseum som skapats efter att F11 flygflottiljen lades ner 2002. Vi fick en givande guidad rundvandring där militära flygplan från 1940-talet och framåt finns uppställda. Bl a finns Sveriges museala JAS/Gripen plan på plats.

 

Innan färden gick vidare norrut så intogs gemensamt den medhavda lunchen. Nästa anhalt var Tönnersa amatörobservatorium som tillhör Hallands Astronomiska Sällskap (HAS). Där var det ordf Charlotte Helin som tillsammans med flera av sina medlemmar tog väl hand om oss. De olika observatoriebyggnaderna förevisades och det blev förstås tillfälle till många trevliga gemensamma diskussioner och idéutbyten.

 

Nedan en serie bilder från den lyckade utflykten (tack också till arrangören Anders Nyholm!).

 

 

{imageshow sl=51 sc=16 /}