astblogo blogg

 

Cassiopeiabloggen finns här tillgänglig i sin helhet i form av E-böcker. Tanken med en E-bok är i första hand att den ska läsas på ett portabelt medium som en surfplatta eller en smartphone men den kan naturligtvis även läsas på en vanlig dator. I en E-bok återges naturligtvis all text och alla bilder, men också alla länkar, nog så viktigt för Cassiopeiabloggen. 

En E-bok läses med ett program avsett för ändamålet - en E-boksläsare. Denna påminner en del om en webbläsare, de flesta webbläsare har för övrigt särskilda nerladdningsbara plugins för att läsa E-böcker. E-böcker använder sig av flödande och justerbar text för att kunna anpassa sig så mycket som möjligt till den hårdvara man använder.

 

Ett antal tester har gjorts med flera olika E-boksläsarprogram (appar), för närvarande främst för Androidbaserade system, men det finns naturligtvis motsvarande möjligheter för Ipads, m fl.  Kvaliteten på läsbarheten varierar ganska kraftigt, speciellt med avseende på bildåtergivningen. Apparna "Cool Reader" och "Moon+" ger exempelvis goda resultat.  Notera att alla E-boksprogram har stora inställningsmöjligheter för att optimera läsupplevelsen. Bl a kan man ofta zooma in på bilderna för att se dem i detalj. Experimentera gärna!

 

Dock får vi ge brasklappen att detta fortfarande är lite av försöksverksamhet, där kvaliteten efterhand kommer att förbättras. De allra första årgångarna lider av ett tekniskt problem avseende bildtexter, vilker beror på att mjukvaran som används för bloggsystemet (Wordpress) modifierats under senare tid.

 

Nedan finns alltså hela Cassiopeiabloggen, från starten fram till mitten 2014, uppdelat i halvår och i två olika format.  EPUB är ett av de mest spridda och använda E-boksformaten. Detta rekommenderas. Som en reservmöjlighet finns även PDF-formatet, som dock är statiskt (dvs icke-flödande) och som inte rekommenderas för små skärmar såsom smartphones. Varje fil är mellan 50-100 Mb stor och innehåller 500-1000 sidor.

 

Synpunkter på tekniken runt detta välkomnas, via mail till Peter Linde.

 

2010 Del 1 (EPUB) (PDF)

2010 Del 2 (EPUB) (PDF)

2011 Del 1 (EPUB) (PDF)

2011 Del 2 (EPUB) (PDF)

2012 Del 1 (EPUB) (PDF)

2012 Del 2 (EPUB) (PDF)

2013 Del 1 (EPUB) (PDF)

2013 Del 2 (EPUB) (PDF)

2014 Del 1 (EPUB) (PDF)