Tycho Brahe-observatoriet har ett av Sveriges förnämligaste bibliotek av astronomisk litteratur, ett tusental, huvudsakligen populärvetenskapliga, böcker. De kan läsas vid besök på observatoriet men kan också lånas hem av medlemmar.

Vi har numera ett digitalt system för att förenkla tillgång till biblioteket. Det innebär att att man via nätet kan se vilka böcker som finns tillgängliga. För att låna böcker är det för närvarande enklast att komma till observatoriet en kväll när vi har öppet (t ex måndagsvisningar, klubbkvällar, etc). Eller att först ta kontakt med någon av våra TBO-aktiva.  

För att se vilka böcker vi har klickar man fram till vårt digitala arkiv.