Sällskapets verksamhetsberättelse för 2008 är nu färdig. Den kommer att behandlas på kommande årsmöte. I innehållet ges en fyllig beskrivning av möten som sällskapet hållit, icke minst referat av huvudföredragen. Dessutom om verksamheten på Tycho Brahe-observatoriet. Observatoriet har ju renoverats av Malmö kommun under året. Hela verksamhetsberättelsen finns här som PDF dokument.