Under denna avdelning finns lite information om sällskapets historia. Avsikten är att successivt bygga ut denna information.Sällskapet bildades 1937 på initiativ av Lundaprofessorn Knut Lundmark. Syftet var att popularisera astronomin hos allmänheten. Sällskapet har idag närmare 200 medlemmar, framför allt i Sydsverige.

Vår förre sekreterare, Kjell Werner, har sammanställt en lista över de huvudföredrag som har hållits på sällskapets möten från 1975 fram till 2014. Fler detaljer om mötenas innehåll de senaste åren finns i våra verksamhetsberättelser.

 

Kjell Werner har sammanställt en lista över de utflykter som har som gjorts i sällskapet möten från 1978 fram till 2012. Fler detaljer om studieutflykterna de senaste åren finns här.

2mini-070421_ASTB70_01Den 21 april 2007 firade sällskapet sitt 70-årsjubileum i Lundmarksalen, Astronomihuset, Lund. 70-årsjubileum. Det skedde i form av ett endagsseminarium om sällskapets och dess grundare professor Knut Lundmark. 58 personer deltog i symposiet. Delar av symposiet spelades in i en unik videoinspelning.