20200325 193644sm

 

Den 25 mars blev en historisk dag i vårt 83-åriga sällskap. För första gången genomförde vi ett möte helt i cyberrymden. Onsdagens klubbmöte på observatoriet ersattes av ett virtuellt möte med ca 20 deltagare. Detta är faktiskt betydligt fler än de som brukar synas på sådana klubbkvällar i vanliga fall. Mötet blev väldigt lyckat och med god teknisk kvalitet.

 

20200325 192303Mötet hade föregåtts av en serie tester för att utröna huruvida det skulle fungera tillräckligt bra rent tekniskt. Videokonferensprogrammet Zoom användes och fungerade alldeles utmärkt. Ett 20-tal medlemmar hade hörsammat en kallelse i form av en länk som ledde till konferensrummet.  Väl inne i programmet kunde alla ses och höras via respektive webbkameror och mikrofoner i sina datorer. 

Miljön erbjuder möjligheter att visa presentationer av alla tänkbara slag och flera av dessa testades under denna historiska klubbkväll. Ulf R Johansson demonstrerade senaste nytt från Cassiopeiabloggen och Frank Schaffrin berättade om hur man kan låna böcker ur observatoriets förnämliga bibliotek. Vi fick också en snabb information om de andra medierna vi använder på nätet: Facebook, Instagram, Youtube och Twitter.

Mötet gav mycket goda erfarenheter och alla deltagande pionjärer uttryckte sin uppskattning över denna nya högteknologiska möjlighet till kontakt och trevlig information. Se här för några korta klipp från den 1½ timme långa klubbkvällen.