20200325 192303x2Den 25 mars blev en historisk dag i vårt 83-åriga sällskap. För första gången genomförde vi ett möte helt i cyberrymden. Onsdagens klubbmöte på observatoriet ersattes av ett virtuellt möte med ca 20 deltagare. Detta är faktiskt betydligt fler än de som brukar synas på sådana klubbkvällar i vanliga fall. Mötet blev väldigt lyckat och med god teknisk kvalitet.

IMG 5736Den 26 oktober firade Svenska Astronomiska Sällskapet sitt 100 års jubileum. Under två dagar innan hade de yngre fackastronomerna i Sverige sina astronomdagar, där de fick tillfälle att presentera sin forskning och träffa varandra. Till jubileet dedikerades alltså hela lördagen, som innehöll bl a återblickar på sällskapets historia, utdelande av priser, en fin Nordenmarkföreläsning och avslutningsvis en högtidlig jubileumsfest.  

Underkategorier