IMG 5736Den 26 oktober firade Svenska Astronomiska Sällskapet sitt 100 års jubileum. Under två dagar innan hade de yngre fackastronomerna i Sverige sina astronomdagar, där de fick tillfälle att presentera sin forskning och träffa varandra. Till jubileet dedikerades alltså hela lördagen, som innehöll bl a återblickar på sällskapets historia, utdelande av priser, en fin Nordenmarkföreläsning och avslutningsvis en högtidlig jubileumsfest.  

Underkategorier