INSTÄLLT! Den 26 mars har vi årsmöte som traditionsenligt hålls på Tycho Brahe-observatoriet i Oxie. Förutom årsmötes­förhandlingarna får vi bl a höra vår danske amatörastronomkollega Ole Ørsted berätta om Damsholte Observatorium. Det är ett modernt observatorium byggt 2016 på danska ön Møn, som är ett certifierat Dark Sky område. Bland observatoriets syften finns att verka för att uppmärk­samma kunskap om belysning och ljusförorening.

agcarVi inleder det nya decenniet med att in­bjuda Anders Nyholm, vår tidigare aktive medlem och v ordförande. Anders dispu­terade nyligen i Stockholm som expert på supernovor och deras påverkan på sin omgivning. Nya upptäckter visar att en del supernovor föregås av mindre "döds­ryckningar", svåra att skilja från äkta supernovor. Hur ser man skillnaden och vilken ny kunskap ger oss detta?   

astkollSäsongens sista månadsmöte blir en riktig höjdpunkt, vi har nämligen bjudit in geo­logen professor Birger Schmitz. Han och hans grupp har nyligen uppdagat effekterna av en asteroidkollision för 470 miljoner år sedan. Solsystemet fylldes då med fint damm och mindre ljus från solen nådde jorden. I en tidigare varm värld utvecklades helt plötsligt en istid. Märkligt nog fick det positiva effekter för livet på jorden.

hststunning smDenna gång blir det ett astronomiskt smörgåsbord med varierade goda små­rätter! På menyn finns nyheter från astrono­min och rymdfarten och en ny omgång fantas­tiska astrobilder. En koppling görs mellan sf-filmen "2001" och exo­planeterna och därefter avslöjar vi hur en känd ASTB-profil blev intresserad av astronomi.

Tid: Torsdag 7 november kl 19.00
Plats: Karl Hovbergs hörsal, Malmö stadsarkiv, Friisgatan 19C

planetsyst

Katrin Ros, astronom från Lund och expert på hur planetsystem bildas, blir vår föredragshållare på mötet den 28 feb.  Med moderna teleskop observerar man de protoplanetära skivor där gas, stoft och is blir till planeter. I Lund analyseras dessa processer i datorsimuleringar, där man undersöker hur små stoft- och iskorn kan växa till större planetbyggstenar. 

Tid: 28 februari, kl 19.00

Plats: Astronomihuset i Lund

 

simgal1

Till årets första månadsmöte inbjuder vi galaxforskaren dr Oscar Agertz från Lunds observatorium.  Med hjälp av avancerade superdator-simuleringar av galaxbildning berättar han om teorierna för Vintergatans födelse.  Dessa har hjälpt astrofysiker att bättre förstå hur galaxer bildats och utvecklats över nästan 14 miljarder år sedan Big Bang. Han kommer även ta upp rollen av mörk materia och mörk energi för galaxbildning.
Tid: kl 19 den 31 jan. Plats: Tekniska museet. Mer info inom kort!