moonI år är det ju 50 år sedan den historiska månlandningen. På höstsäsongens första månadsmöte får vi höra vår egen expert Leif Petersson om händelser och egenheter som banade väg till månen. Trots Kennedys bevingade tal om att landsätta en människa på månen innan decenniets slut var Amerikas väg dit inte så självklar som det oftast återgivits.

Tid: Torsdagen den 29 aug kl 19.00 

Plats: Hörsalen, Malmö stadsarkiv

Mera info kommer!

planetsyst

Katrin Ros, astronom från Lund och expert på hur planetsystem bildas, blir vår föredragshållare på mötet den 28 feb.  Med moderna teleskop observerar man de protoplanetära skivor där gas, stoft och is blir till planeter. I Lund analyseras dessa processer i datorsimuleringar, där man undersöker hur små stoft- och iskorn kan växa till större planetbyggstenar. 

Tid: 28 februari, kl 19.00

Plats: Astronomihuset i Lund

 

simgal1

Till årets första månadsmöte inbjuder vi galaxforskaren dr Oscar Agertz från Lunds observatorium.  Med hjälp av avancerade superdator-simuleringar av galaxbildning berättar han om teorierna för Vintergatans födelse.  Dessa har hjälpt astrofysiker att bättre förstå hur galaxer bildats och utvecklats över nästan 14 miljarder år sedan Big Bang. Han kommer även ta upp rollen av mörk materia och mörk energi för galaxbildning.
Tid: kl 19 den 31 jan. Plats: Tekniska museet. Mer info inom kort!
 

simgal1Till årets första månadsmöte inbjuder vi galaxforskaren Oscar Agertz från Lunds observatorium. Med hjälp av avancerade superdator-simuleringar av galaxbildning berättar han om teorierna för Vintergatans födelse. Dessa har hjälpt astrofysiker att bättre förstå hur galaxer bildats och utvecklats sedan Big Bang. Vilken roll spelar mörk materia och mörk energi för galaxbildning?

Tid: kl 19 den 31 jan. Plats: Tekniska museet.

Den 6 dec har vi bjudit in Brian Thorsbro, doktorand vid Lunds observatorium. Han har  studerat Vintergatans centrum med Keckteleskopet och kunnat förklara stjärnors speciella materieinnehåll nära Vintergatans svarta hål.

Vi kommer också att bl a få en Skypeintervju med Hans Rickman, landet främste expert på kometer och asteroider. Plats: Tekniska Museet, tid 6 dec kl 19. 

marsAldrig har väl planeten Mars varit så i ropet som just nu. Vi har bjudit in Sanna Alwmark från Geo­­logiska institutionen i Lund för att berätta om Mars. Det blir också intervju med Stas Barabash som har två experiment på BepiColombo, rapport från Månen-utställningen på Louisiana, mm.