simgal1

Till årets första månadsmöte inbjuder vi galaxforskaren dr Oscar Agertz från Lunds observatorium.  Med hjälp av avancerade superdator-simuleringar av galaxbildning berättar han om teorierna för Vintergatans födelse.  Dessa har hjälp t astrofysiker att bättre förstå hur galaxer bildats och utvecklats över nästan 14 miljarder år sedan Big Bang. Han kommer även ta upp rollen av mörk materia och mörk energi för galaxbildning.
Tid: kl 19 den 31 jan. Plats: Tekniska museet. Mer info inom kort!
 

simgal1Till årets första månadsmöte inbjuder vi galaxforskaren Oscar Agertz från Lunds observatorium. Med hjälp av avancerade superdator-simuleringar av galaxbildning berättar han om teorierna för Vintergatans födelse. Dessa har hjälpt astrofysiker att bättre förstå hur galaxer bildats och utvecklats sedan Big Bang. Vilken roll spelar mörk materia och mörk energi för galaxbildning?

Tid: kl 19 den 31 jan. Plats: Tekniska museet.

Den 6 dec har vi bjudit in Brian Thorsbro, doktorand vid Lunds observatorium. Han har  studerat Vintergatans centrum med Keckteleskopet och kunnat förklara stjärnors speciella materieinnehåll nära Vintergatans svarta hål.

Vi kommer också att bl a få en Skypeintervju med Hans Rickman, landet främste expert på kometer och asteroider. Plats: Tekniska Museet, tid 6 dec kl 19. 

marsAldrig har väl planeten Mars varit så i ropet som just nu. Vi har bjudit in Sanna Alwmark från Geo­­logiska institutionen i Lund för att berätta om Mars. Det blir också intervju med Stas Barabash som har två experiment på BepiColombo, rapport från Månen-utställningen på Louisiana, mm.