Meteoriten 17 jan 2009

 Meteoriten som den 17 januari gav upphov till ett kraftigt ljussken har nu hittats i Danmark. Det visar sig att den är av en ovanlig typ som inte hettats upp när den bildats och därmed utgör ett exempel på den ursprungliga materia som planeter bildats av. Se närmare artikel i Politiken. Den numera berömda filmen som återger fenomet finns här.