IMG 0580

 

Inom vår förening finns en historisk gruppering kallad "Historiska klubben", som sysslar med vår vetenskaps historia - med stort fokus, oundvikligt, på Tycho Brahe. 12 maj var det dags igen med en utflykt. Kosan ställdes till Torrlösa kyrkogård och kyrka för att bese platsen där Tychos syster Sophie Brahe är begravd. 

Det blev en mycket trevlig utflykt, det goda majvädret och de blommande rapsfälten bidrog i hög grad. Historiska klubbens ledare, Ulf R Johansson, hade förberett allt och närmare ett tjugotal medlemmar hade hitt at till Torrlösa. Vi fick en ingående presentation av platsen med medverkan av flera experter på ämnet. Alla detaljer finns i Cassiopeiabloggen. Här ska endast kompletteras med lite bilder från utflykten:

{imageshow sl=92 sc=12 /}