HistKlubb banner

 

Sällskapets särskilda intressegrupp för astronomihistoria, "Historiska Klubben", hade ett sammanträde i cyberrymden den 13 mars. Kvällens huvudpunkt var föredraget av Anders Nyholm betitlat "Månens skära och da Vincis blick: Om himlakropparna som platser, före teleskopet".

Pandemin har ju satt käppar för många verksamheter, så ock för sällskapets "Historiska Klubb", ledd av Ulf R Johansson. Normalt gör man ju besök på historiskt intressant platser men denna gång provades för första gången att träffas med hjälp av Zoom. Det fungerade också utmärkt, ett trettiotal intresserade loggade in till mötet. 

Ulf R inledde med en kavalkad om nyligen utgivna böcker av astrohistoriskt intresse. Anders Nyholm, nyligen disputerad i astronomi, har astrohistoria som ett av sina specialintressen. I hans intressanta föredrag fick vi en inblick i hur olika astronomiska fenomen, främst solen, månen, kometer och meteorer, avbildats av olika konstnärer under medeltiden, innan teleskopet tagits i bruk.  

Här några bilder från hans föredrag: