Den 24 februari besökte Kim Nilsson oss och berättade om "arkeologisk astronomi". Kim, tidigare amatörastronom från Malmö, har arbetat de senaste åren vid ESO som sk Hubble-astronom. Hon berättade om sina studier av avlägsna galaxer med syftet att öka förståelsen av hur galaxer uppstår och utvecklas.

 

 

 

 

 Sammanträdet hölls för första gången på Vattenhallen Science Center i Lund och blev mycket välbesökt. Närmare 80 personer hade bänkat sig och Leif Bryngfors, verksamhetsledare vid centret, inledde med att berätta om Vattenhallens aktiviteter.

Därefter delade publiken in sig i grupper och fick under sakkuning ledning chansen att titta närmare på olika fysikaliska fenomen som illustrerades med spännande experiment. Man kunde också titta in i Lunds observatoriums planetarium som nu fått ett nytt hem på Vattenhallen.

Efter kaffepausen vidtog Kims pedagogiska föredrag om avlägsna galaxer vilket avslutades med en mängd frågor.

{imageshow sl=3 sc=1 /}