Mikrobiologen Leif Petersson berättade den 24 mars, på sällskapets årsmöte, om den fantastiska värld som öppnar sig när livets egenskaper studeras i detalj.

Årsmötet genomfördes i god ordning med redovisning och godkännande av verksamhet och ekonomi.

 
Leif Petersson blev redan som ung amatörastronom och var verksam i föreningen MARS redan på 1960-talet. Han valde att i sitt yrkesliv att se inåt istället för utåt och har arbetat i 40 år som mikrobiolog. I kvällens föredrag gav han, med ett fantastiskt bildmaterial, en inträngande och fascinerade inblick i hur oerhört komplext livets beståndsdelar är uppbyggda och fungerar.

 

På årsmötet presenterade i sedvanlig ordning kassör Kalm Palm den ekonomiska berättelsen och sekreteraren Kjell Werner den innehållsrika verksamhetsberättelsen.

Ordföranden Peter Linde omvaldes och Anna Arnarsdottir och Rolf Langhals blev nya styrelseledamöter. Se här för hela styrelsen för 2011-2012.

Cassiopeiabloggaren Ulf R Johansson (nedan) berättade om Messengersondens ankomst till planeten Merkurius. Han grundade föreningen MARS (Malmö Astronomi & RymdfartsSällskap) 1962 och Leif Petersson blev medlem 1964.