_dsc6970

Från vänster: Lars-Olof Hansson, Ulf R Johansson och Kjell Werner

 

Årets årsmöte avhölls enligt stadgarna nära vårdagjämningen, i år blev det den 22 mars. Verksamhet och ekonomi presenterades och godkändes med applåder. Ännu fler applåder fick avgående styrelseledamöter och mottagarna av "Årets Tycho". Kvällens huvudpunkt var "Musikaliska Intryck" av Leif Petersson.

 

Årsmötesförhandlingarna gick smidigt, där avgående sekreteraren Kjell Werner presenterade en fullödig verksamhetsberättelse och kassören Karl Palm presenterade en ekonomisk rapport med gröna siffror, dvs ett överskott. Revisorerna gav sitt godkännande och därefter var det dags för val av ny styrelse.

 

Ordföranden Peter Linde fick förnyat troende. I styrelsen i övrigt blev det stora förändringar. Fyra ledamöter hade avsagt sig omval, nämligen Kjell Werner, Ufl R Johansson, Lars-Olof Hansson och Lars-Åke Truedsson.  Valberedningen, bestående av Anders Nyholm och Jorge de  Sousa Pires, hade gjort ett gott arbete och fyra nya personer valdes in med acklamation,  nämligen Kjell Westman, Erik Johansson, Peter Larsson och Tomas Wolf. Den kompletta styrelsen återfinns här.

 

De avgående ledamöterna tackades med många varma ord och fick dessutom både diplom och en nyligen utgiven bok i present.

 

 

diplom1

Från vänster: Tora Greve, Håkan Barregård, Kjell Westman och Hans Kronkvist.

 

Nytt för i år var att styrelsen inrättat ett särskilt diplom att delas ut till särskilt förtjänta medlemmar. Hela fem stycken sådana delades ut under applåder och fanfarer, till Tora Greve, Håkan Barregård,  Kjell Westman, Hans Kronkvist och Bengt Rosengren. En särskild hedersplats för diplommottagare kommer att inrättas på vår hemsida inom kort.

 

Kvällens huvudföredrag hölls av Leif Petersson på temat Musikaliska avtryck från Astronomin, Rymdfarten och Science Fiction-filmernas värld under ett sekel. Det var en imponerande exposé både musikaliskt, visuellt och faktamässigt över några av de mest betydande filmmusikskaparna genom tiderna.

 

Nedan en liten bildkavalkad från årsmötet.

 

 

{imageshow sl=38 sc=14 /}