pallon2

Den 25 april var det dags för vårens sista möte, vilket ägnades åt resultaten från öppnandet av Tycho Brahes grav. Kärnfysikern Jan Pallon var med i projektet för att närmare analysera hårstrån från Tycho. På vårt möte berättade han om detta unika projekt och vad som blev resultatet. 

 

 

Mötet hölls på Tekniska muséet och sällskapet hade innan själva mötet ordnat med en särskild visning av den på muséet pågående Tycho-utställningen.  När alla samlats igen visade sig salen ganska välfylld.

 

 

 

Första delen av mötet berättades om föreningsangelägenheter, bl a visades det vackra bildspel som Fahad Sulehria gjort till påskens rymdkonstutställning. Därefter berättade Bengt Rosengren om det senaste om Marslandaren Curiositys undersökningar och resultat. Bengt förärades också Tycho-diplomet med motiveringen " ..som med sina insatser i Knut Lundmarks anda betytt mycket för föreningen och dess anseende, särskilt för astronomin och dess popularisering bland medlemmar och allmänhet".

 

Efter sedvanlig kaffepaus var det dags för kvällens huvudföredrag, om undersökningarna i samband med nyöppningen av Tychos grav i Prag. Jan Pallon hade bidragit med  PIXE-analyser av hårstrån från Tycho. Han berättade ingående om hela den spännande processen. Dock visade det sig inte ge något alldeles nytt, möjligtvis att de värsta konspirationsteorierna om Tychos död kunde vederläggas. I varje fall blev Tycho inte kvicksilverförgiftad.

 

Föredraget följdes av en lång frågestund, där intressanta inlägg gjordes inte bara av sällskapets Tycho-experter utan även av kriminalteknisk och medicinsk expertis.

Bilder från kvällen:

 

 

 

{imageshow sl=40 sc=12 /}