IMG 0493Den 31 oktober handlade det om "Jakten på liv i universum" och mötet hölls i Lundmarksalen i Astronomihuset i Lund. Sällskapets ordförande Peter Linde hade kommit ut  med en bok som handlar om var liv eventuellt kan finnas och hur man kan hitta det. Peter höll kvällens huvudföredrag på detta tema och en livlig diskussion följde.

 

Kvällen inleddes som vanligt med föreningsnytt där vi först fick höra om läget för komet ISON.

Därefter presenterade Jorge de Sousa Pires resultatet från de diskussioner som hållits angående möjliga förbättringar i sällskapets verksamhet. En viktig slutsats var att medlemmarna gärna får engagera sig mera i föreningens angelägenheter och aktivt hjälpa till att värva nya medlemmar. Mer om detta finns att läsa på vårt medlemsforum.

 

IMG 0460Därefter var det dags för kvällens föredrag, "Jakten på liv i universum". Peter Linde gav först en bakgrund till universums stjärnrikedom och enorma avstånd. Det förra ökar ju chansen att liv ska kunna finnas någonstans, det senare innebär att det kan bli väldigt svårt att finna det.

 

Frågan om huruvida jordens nuvarande liv och tekniska civilisation är en naturlig följd av evolutionen eller endast ett resultat av slumpmässiga faktorer togs upp. Efter att berört möjligheterna till liv på nära håll i vårt eget solsystem tog Peter upp de nya upptäckterna av exoplaneter, som nu hade vuxit till 1028 st. De flesta har visat sig vara mycket olika jorden men till största delen beror nog detta på att teknologin ännu inte tillåter upptäckter av mindre, jordliknande planeter.

 

IMG 0464I den mer spekulativa delen av föredraget togs möjligheterna till kommunikation till hypotetiska utomjordiska civilisationer upp. Drakes formel kan ju ge helt olika resultat beroende på vilka värden man ger de olika parametrarna, framför allt är osäkerheten mycket stor angående en teknisk civilisations möjliga livslängd. Slutligen gav Peter några funderingar om hur utomjordingar ser ut och hur de eventuellt utvecklas.

 

Efter kaffepausen var det dags för en diskussion på det spännande temat. Leif Petersson och Ulf R Johansson var diskussionsledare. Det blev en halvtimme med frågor, svar och spekulationer, där många av våra medlemmar medverkade.

 

Mer om ämnet finns på www.liviuniversum.se.