IMG 7454BsmDen 30 jan fick sällskapets medlemmar stifta bekantskap med en helt ny vetensskap, astrogeobiologin. Professor Birger Schmitz gästade oss och gav en lysande exposé i ämnet. Schmitz berättade bl a om den revolutionerande teknik han utvecklat för att kunna identifiera meteoriter och mikrometeoriter nerfallna på jorden genom historien. Detta kan göras genom att med starka syror bryta ner kalkstenslager bildade vid olika epoker.

 

Med hjälp av ett stort europeiskt forskningsanslag har ett speciallaboratorium nyligen kunnat invigas i Lund. Den nya metoden har lockat forskare från hela världen att besöka Schmitz och inte minst Kinnekulle, där han redan lyckats utvinna ett stort antal meteoriter ur ett stenbrott. En mera ingående beskrivning av Birger Schmitz forskning finns i ett av ESA:s nyhetsbrev.

 

Kvällens möte blev mycket lyckat. Som vanligt inledde ordföranden med att rapportera om gjorda och kommande föreningsaktiviteter, varefter Ulf R Johansson berättade om nyligen bortgångne Rune Fogelquist samt om kommande arrangemang på Åkersberg i Höör.

 

Johan informerade om hans och Gustav Holmbergs kommande variabelstjärnekurs och Jorge de Sousa Pires om det planerade besöket i Prag. Därefter var det dags att presentera en ny verksamhet. Det var Peter Larsson som visade sina fina modellbyggen (diaramor), bl a en liten model av Tycho Brahe-observatoriet.

 

Nedan några bilder från arrangemanget.

 

 

{imageshow sl=46 sc=12 /}