Bengt  E Y Svensson

På årets första sammanträde den 29 jan fick vi höra ett spännade föredrag om Galileo av prof Bengt E Y Svensson med titeln "Spionkikaren som förändrade världen". Han betonade den stora roll som Galileo spelat för framväxten av en modern kosmologi.


Det välbesökta mötet inleddes annars med att Bengt Rosengren informerade om astronomiårets aktiviteter inom sällskapet. Anders Nyholm gjorde därefter, på sitt karakteristiska sätt, några nedslag i astronomihistorien. Han avslutade med att besjunga(!)en egen tolkning av Darwins teori om överlevnadsprinciper för hjärnceller...

 

Astronomiåret 2009 firas med anledning av de epokgörande följderna av att Galileo Galilei år 1609 påbörjade systematiska studier av solen, månar, planeter och stjärnor genom att observera med teleskop.

 

Bengt E Y Svensson