IMG 8059sm

Årsmötet hölls som vanligt på Tycho Brahe-observatoriet och kvällens föredragshållare var Leif Petersson som visade upp delar av sin astronomiska frimärkssamling och gav en underhållande beskrivning av deras bakgrund.

Några avgick ur styrelsen som å andra sidan fick ett par nya tillskott.

 

Mötets första del bestod av formella årsmötesförhandlingar. Sekreteraren Erik Johansson föredrog delar av den 19 sidor långa verksamhetsberättelsen. Sedan denna godkänts och lagts till handlingarna berättade kassören Karl Palm om 2013 års ekonomi som hade givit ett visst överskott. Revisor Ingemar Lundström förordade ansvarsfrihet för styrelsen vilket mötet bekräftade.

 

Årets valberedare var Tomas Wolf. Ordförande Peter Linde fick nytt förtroende. Fyra personer hade avslutat sitt tvåårsmandat, nämligen Jorge de Sousa Pires, Leif Petersson, Anna Arnadottir och Anders Nyholm. De tre senare hade avböjt återval, medan Jorge återvaldes för ny period. Två ersättare för de avgående valdes in, nämligen Anders Nilsson, Eslöv, och Jon Saalbach, Malmö.

 

Jorge de Sousa Pires hade förtjänstfullt förberett utdelandet av årets "Tycho"-priser, som ges till särskilt aktiva medlemmar under senaste året. De tre avgående styrelsemedlemmarna fick således diplom och bok som tack "för betydande ideella insatser för föreningen och som ledamot i styrelsen".

 

Dessutom utdelades "Tycho"-pris till Jon Saalbach, Peter Larsson och Eva Dagnegård med motiveringen "för alltid hjälpsamma, ideella och konstruktiva insatser inom föreningen".

 

Bland övriga föreningsaktiviteter märktes främst Håkan Barregårds presentation av observatoriets nya CCD-kamera, en SBIG 8300M, i första hand avsedd att användas för fjärrstyrningsobservationer.

 

Efter paus var det så dags för Leif Petersson att berätta om små astronomiska konstverk i form av frimärken. Han visade utdrag ur sin imponerande samling och berättade underhållande om hur och varför sådana frimärken kommit till. Portalfigurer ur astronomins och rymdfartens historia hade gett upphov till många mycket vackra frimärken.

 

Nedan några illustrationer från vårt årsmöte.

 

 {imageshow sl=49 sc=16 /}