IMG 0109s 

Det var ett tag sedan sällskapet hade sammanträde på astronomiska institutionen i Lund men den 26 april var det dags. Dagen till ära hade vi inbjudit professor Jesper Sollerman från Stockholm, ledande svensk astronom, tillika ordförande i det Svenska Astronomiska Sällskapet.  

 

Som vanligt inleddes mötet med lite mindre programpunkter. Mirja Markkula berättade om vår senaste satsning på att intressera fler kvinnor för vår verksamhet, Anders Nilsson om kommande sommaraktiviteter och Ulf R Johansson recenserade en ny bok om galaxforskningens historia. Sedan gav Tomas Diez de senaste astronomiska nyheterna bl a med nya rymdsonder och de fantasiska resultaten från Gaia. Första avdelningen avslutades med den animerade kortfilmen "Looking Planet", som visar hur supervarelser bygger ett universum...

 

Efter sedvanligt pausfika (där det bl a togs en bild av ordf  resp v ordf i Svenska Astronomiska Sällskapet...)  tog sedan Jesper över showen. Fascinerande och inlevelsefullt gav en lysande exposé över sitt huvudsakliga forskningsområde - supernovor och deras användning för analys av universums expansion. Jesper har även medverkat i den första visuella identifikationen av en gravitationsvåg. Denna visade sig komma från två kolliderande neutronstjärnor.

 

Det blev förstås  många frågor från intresserade deltagare innan Jesper tog nattåget hem till Stockholm.

 

Några bilder från mötet: