IMG 3308s

Den 28 mars var det dags för sällskapets årsmöte. Styrelsen presenterade sin verksamhet och ekonomi  och ansvarsfrihet gavs med acklamation. Efter de formella punkterna fick vi höra vår egen astrohistorieexpert, Ulf R Johansson, kåsera över spännande astronomiska personligheter och händelser i Sverige de senaste hundra åren.

 

IMG 3308Ett årsmöte innebär ju en rad förberedelser för styrelsen. Allt ifrån formella utskick till att ha ekonomisk- och verksamhets­berättelse färdiga i tid. Skattmästare Karl Palm skötte det ekonomiska och hade innan mötet sammanträffat med revisorerna Björn Stenholm och Hans Kronkvist.  Den omfattande verksamhetsberättelsen var ett samarbete med många medverkande, där sekreterare Mirja Markkula och ordförande Peter Linde utgjorde huvudredaktörerna. 

 

Ordföranden presenterade 2018 års verksamhet i form av ett bildspel, där många av mötets deltagare kunde känna igen sig – eller kanske önskade att de varit med? Sällskapet hade i varje fall under 2018 en omfattande verksamhet, både kvantitativt och kvalitativt. De som ville kunde på mötet få ett exemplar av hela verksamhetsberättelsen.

 

IMG 3310Revisorerna läste upp sin godkännande revisionsberättelse varefter styrelsen i vederbörlig ordning beviljades ansvars­frihet. Valberedningen, bestående av Jon Saalbach och Tomas Wolf, skötte sedan styrelseval med den äran. Det blev omval för de vars mandat gick ut. Peter Larsson hade dock tackat nej till en fortsättning i styrelsen – men kommer att fortsätta medverka med sin specialkompetens angående bl a astrofotografering.  Peter blev naturligtvis hyllad med ett Tycho-pris "för betydande ideella insatser och som ledamot i styrelsen". 

 

Därefter var den formella delen av mötet avslutat. Peter Linde berättade sedan om ytterligare ett spännande gymnasiearbete som gjorts på observatoriet. Den ljussvaga sk tvillingkvasaren hade identifierats. Den utgör det första kända exemplet på en gravitationslinsning, två bilder av kvasaren är i själva verket ett och samma objekt.

 

Lars-Åke Truedsson redovisade därefter sina unika sol­obser­vationer och berättade om hur solaktiviteten utvecklar sig för närvarande, egentligen mest frånvaron av sådan.

 

Kvällens huvudföredrag stod Ulf R Johansson för. Med anledning av att det Svenska Astronomiska Sällskapet i år fyller 100 år har Ulf R granskat spännande astronomiska personligheter och händelser i Sverige de senaste hundra åren . Med sitt unika historiekunnande och sin personliga kåserande stil fick vi höra om t ex hur Hjalmar Branting hade minst ett finger med i spelet när SAS bildades. Och vade som hände när Patrick Moore gästspelade i Malmö i samband med IUAA-kongressen1972.

 

Ett lyckat och välbesökt årsmöte – övervakat av Tycho själv. Fast kanske med ett lite skeptiskt uttryck i ansiktet. Gravitationslinser för gymnasister!?

 

IMG 3323

  IMG 3295