IMG 6118sm

 

Vi inledde det nya decenniet med att in­bjuda Anders Nyholm, vår tidigare aktive medlem och v ordförande. Anders dispu­terade nyligen i Stockholm som expert på supernovor och deras påverkan på sin omgivning. Han berättade om nya upptäckter som visar att en del supernovor föregås av mindre "döds­ryckningar", svåra att skilja från äkta supernovor. Hur ser man skillnaden och vilken ny kunskap ger oss detta? 

Det blev en lyckad en lyckad kväll i Astronomihusets Lundmarksal, som nästan var helt fylld. Som vanligt var mötet indelat i två delar med en kaffepaus emellan.  Ordföranden inledde med att meddela bortgången av vår tidigare ordförande, prof Gunnar Larsson-Leander, som nästan uppnådde åldern av 102 år.  Som ett ljust minne fick vi återuppleva när sällskapet uppvaktade Gunnar på hans 100-årsdag. Mer om Gunnar finns på Cassiopeiabloggen.

IMG 6144Sedan fick vi stifta bekantskap med Lara Schönherr och Maria Mikkelsen som entusiastiskt berättade om sitt gymnasiearbete baserat på observationer gjorda vid Tycho Brahe-observatoriet. De håller på att uppskatta åldern på två öppna stjärnhopar genom att bestämma färg och ljusstyrka på stjärnorna i dem. 

Orions röda jättestjärna Betelgeuse har just tydligt minskat sin ljusstyrka, något som man lätt kan se för blotta ögat. Ulf R Johansson utredde vad som hänt och manade till fortsatta observationer.

I vår serie "Hur fångade astronomin dig?" intervjuade Peter Hemborg denna gång vår sekreterare, Mirja Markkula. Vi fick en livfull redogörelse från Mirja, bl a från hennes barndoms stjärnhimmel på finländska landsbygden.

Efter kaffepaus äntrade då Anders Nyholm manegen för att berätta om sin forskning runt supernovafenomenet. Supernovor uppstår normalt via två olika processer, dels när tunga stjärnor kollapsar, dels när en vit dvärg interagerar i ett dubbelstjärnesystem. Men bilden är mer komplicerad än så. I sin instabila slutfas kastar många stjärnor först ut stora gasskal. En exploderande stjärna inne i ett sådant skal kan liknas vid glödlampan i en skärmlampa. Resulterande ljuskurvor kan bli komplicerade och svårtydda.  Men Anders redde ut problemen utan problem på sitt lättsamma och karakteristiska sätt.

 

Så här såg det ut under kvällen: