topimage 

Vårt tidigare uppskjutna årsmöte hölls nu istället den 23 april i form av ett unikt cybermöte. Omständigheterna hade gjort det omöjligt att hålla det traditionsenligt på Tycho Brahe-observatoriet. Tidigare tekniktester hade utfallit väl och allt fungerade enligt planerna. Förutom årsmötes­förhandlingar fick vi även höra hur solen mår, senaste rymdfartsnytt och boknytt. 

 

Årsmötet hade föregåtts av några tester, där vi bl a hållit två välbesökta klubbkvällar via konferensprogrammet Zoom. Inga större tekniska problem hade inträffat och vi kunde alltså genomföra årsmötet på detta ovanliga sätt med ca 30 deltagare, alla uppkopplade från sina hem. Mötet inleddes med de formella årsmötesförhandlingarna. Nödvändiga dokument, såsom ekonomisk berättelse, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse var tillgängliga och kunde visas upp via Zoom. Deltagarna fick möjlighet att ställa frågor för ett räta ut eventuella frågetecken. Resultet blev som väntat att styrelsen fick ansvarsfrihet för år 2019. Därefter gavs ordet till valberedningen som presenterade sitt förslag till ny styrelse .

Följande omvaldes med acklamation: Peter Linde (ordf), Mirja Markkula, Karl Palm och Hampus Nilsson (ledamöter). Tre nya ledamöter valdes in i styrelsen, nämligen Sandra Lindquist, Anna Jonasson och Filip Jönsson. Tomas Diez och Kjell Westman hade ett år kvar på sin mandatperiod. Se hela styrelsen här.

Årsmötesförhandlingarna avslutades med avtackning av avgående styrelseledamoten Frank Schaffrin och revisorn Björn Stenholm. De fick en högtidlig fanfar och tilldelades var sitt stiligt Tycho-diplom.

 

Efter en kortare paus (där alla fick ordna med sitt eget kaffe...) blev det några mer astronomiska kortpunkter. Tomas Diez följer noga rymdfartsutvecklingen och hade åtskilligt nytt att berätta. Sällskapets specielle solobservatör, Lars-Åke Truedsson är nu uppe i 3719 observationer sedan 2001 och kunde berätta att den nya solcykelns första solfläckar hade synts. 

Ulf R Johansson presenterade avslutningvis några nya böcker med astronomitema och ordförande Peter Linde visade upp de böcker ur bortgångne Gunnar Larsson-Leanders boksamling som sällskapet fått donerade. Dessa är avsedda att erbjudas medlemmarna via någon form av bokbord.