BengtAsk2sm

 

Pandemin präglar fortfarande samhället – så också våra aktiviteter, vi har fått ställa om, förhoppningsvis tillfälligt, till att träffas via nätet. Hösten har hittills innehållit två digitala onsdagsklubbkvällar. På den första blev det rapporter från sommarens observationer och på den andra fick vi se resultat från "Stjärnförsöket".

 

Under sommaren kom det äntligen en ljus komet som många fick tillfälle att se med blotta ögat. Kometen Neowise blev förstås ett favoritobjekt för våra astrofotografer. På första mötet fick flera nya medlemmar tillfälle att visa sina bilder. Många hade också sett meteorer under maximumet för Perseiderna runt den 12 aug. 

Vi gjorde ett försök att lösa mysteriet med en försvunna Marsgloben, som stals från astronomiska institutionen för ett tag sedan. Vi fick höra hur den en gång tillverkades och Mats Hägg, forensisk specialist, berättade om vilka spår man bör leta efter.     

Lars Sjöström avslutade med att ge en fyllig bakgrund och uppdatering till pågående Space-X-experiment och uppskjutningar vid Boca Chica i Texas, USA. 

 

 

"Stjärnförsöket" är ett massexperiment som pågått under en tid. Det handlar om att med enkla medel räkna stjärnor i ett väldefinierat synfält. Urban Eriksson leder projektet och på det andra mötet berättade han om de resultat man kommit fram till. Det allra viktigaste resultatet var kanske ökningen av medvetenheten hos allmänheten om hur ljusförorenad vår himmel faktiskt är. 

Planeten Mars står nu som närmast jorden under hösten och är därmed också ett av himlens ljusaste objekt. Hans Hilderfors berättade om detta och visade upp fantastiska bilder. Hans och Bengt Asks bilder är bevis på vad man kan åstadkomma med dagens avancerade utrustningsmöjligheter för amatörastronomer. Plus, förstås, en djup förståelse för hur de ska användas.

Toma s Diez, vår rymdforskningsexpert, berättade om kommande satsningar på att studera Jupiters månar, främst NASA-projektet "Europa Clipper" och ESA-projektet "JUICE".

Kvällens avslutades med att Peter Linde berättade om ett nyligen påbörjat projekt att samla ihop och digitalisera gamla dokument, både från ASTB:s barndom men också från föreningen MARS, som flera av oss idag aktiva har fått vårt stora astronomiintresse ifrån.