personer band

 

Den 25 mars var det dags för sällskapets årsmöte som hölls via Zoom. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar berättade vår skicklige amatörastronomiske medlem Magnus Larsson  om sina observationer av variabla dvärgnovan SS Cygni. Vad ser man och vad är det egentligen som händer med en sådan stjärna?

Årsmötesförhandlingarna genomgicks i enlighet med de punkter som åläggs i våra stadgar. Den som vanligt välfyllda verksamhetsberättelsen presenterades av ordföranden som valt ut några höjdpunkter från året. Skattmästare Karl Palm redovisade den ekonomiska berättelsen och revisorerna Erik Johansson och Hans Kronkvist hade granskat den och gav sitt godkännande i sin revisionsberättelse.    

 

front3Valberedare Tomas Wolf gav därefter sitt förslag till ny styrelse, Några hade utgående mandatperioder men samtliga var villiga att ställa upp för en ny mandatperiod. Alla val bekräftades med acklamation via en omröstningsfunktion. Resultatet blev att den nya styrelsen är identisk med den föregående, förutom nyval av två personer, nämligen Nils Ryde och Stefan Agnani.  Till ordförande omvaldes Peter Linde. Övriga styrelseledamöter är Tomas Diez, Karl Palm, Mirja Markkula, Kjell Westman, Filip Jönsson, Hampus Nilsson, Anders Nilsson, Anna Jonasson, Sandra Lindqvist, Nils Ryde och Stefan Agnani.

 

003 TychoprisetInnan årsmötet var slut blev det tillfälle att dela ut ett Tycho-pris, något som sällskapet kan göra till särskilt bemärkta medlemmar. Ett sådant tilldelades Emil Hulthin, med motiveringen ""Tycho-diplom tilldelas Emil Hulthin för betydande ideella insatser för föreningens barnverksamhet, aktiv både som deltagare och som ledare."

Utöver det hade det inkommit en motion angående namngivning till tre av byggnaderna eller rummen på Tycho Brahe-observatoriet. Motionen godkändes av mötet.

 

 

I övrigt på mötet fick vi de senaste rymdfartsnyheterna av Tomas Diez, som bl a följer Space-X extra noga. Kvällen avslutades med ytterligare ett föredrag på temat avancerad amatörastronomi. Malmömedlemmen  Magnus Larsson gör näst intill professionella observationer av bl a den variabla stjärnan SS Cygni, känd som en slags dvärgnova. Magnus redovisade inte bara sina egna imponerande tidsupplösta fotometriska precisionsmätningar utan gav oss också den förhärskande teorin om hur sådana fenomen uppstår, i form av massöverföringar mellan två stjärnor i ett dubbelstjärnesystem.  

 

Här lite bilder från kvällen: